Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2015

papilarna
5791 52ee 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viavampielle vampielle
papilarna

June 04 2015

papilarna
"Za długi był nasz uścisk.
Dokochaliśmy się 
do kości.
— Anna Świrszczyńska
Reposted fromrol rol viawelcometowonderland welcometowonderland
5540 f054

Ernst Haas - Central Park, Spring 1970

papilarna

Helene Stanley


Helene Stanley dancing for Marc Davis and other animators for Sleeping Beauty. See the video here.
papilarna
7059 0b38
papilarna
9933 ba4f 500
Reposted fromnaciol naciol viaizz09 izz09
papilarna
My aktualnie się nie znamy, kiedyś się znaliśmy. Dziś ? Łączą nas jedynie wspólne wspomnienia.
— bo nawet nie mamy odwagi by pogadać jak kiedyś
Reposted frommalusiaa malusiaa viaizz09 izz09

May 23 2015

papilarna
papilarna
papilarna
2623 f4d5
Reposted fromrol rol viadisheveled disheveled
papilarna
#500
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa viamissyseepy missyseepy
papilarna

things me and my laptop have in common:

  • slow
  • difficult to wake up from sleep
  • struggles to complete basic tasks
Reposted fromweightless weightless viamissyseepy missyseepy
papilarna
"Kobiety spalone na solarium, które spędzają w nim codziennie pół godziny, a wieczorem już wydaje im się, że są bledsze.
Nastolatek, który musi zagrać jeszcze jedną turę Heroesów.
Emerytka, która musi zobaczyć nowy odcinek M jak miłość.
Trzydziestolatek gromadzący w podwórku cegły, deski i stare akwaria, bo mogą się przydać.
Śliczna studentka filologii tnąca się skalpelem po udach.
Dziennikarka, która odmierza trzydzieści gramów ryżu i sto gramów polędwiczki wieprzowej na obiad i wpada w panikę, kiedy musi pójść na kolację do znajomych, bo tam będzie makaron.
Przedsiębiorca, który kiedy nikt nie widzi, dzwoni po prostytutki, żeby tylko się spuścić a potem nie patrzy sobie w oczy.
Chłopak, który wychodzi biały jak papier z blaszanej budki z automatami, bo siedział tam dwanaście godzin. A obok niego, gwarantuję ci, siedziała rencistka, która będzie musiała pożyczać na leki.
I nie, to nie jest taki kawałek Pezeta o ciężkim życiu, to się dzieje naprawdę, tylko jeśli nie jesteś zainteresowany uzależnieniami, to o tym nie wiesz, tak samo jak ja nic nie wiem o chemioterapii, bo nie muszę się nią, bogu dzięki, interesować."
Najgorszy człowiek na świecie,  Halber Małgorzata
Reposted fromAnnju Annju viavampielle vampielle
papilarna
9933 ba4f 500
Reposted fromnaciol naciol viavampielle vampielle

May 16 2015

papilarna
To nie świat jest słaby i zepsuty, tylko ludzie. I zawsze tacy będą. Świat po prostu potrzebuje dobrych ludzi, żeby zrównoważyli zło.
— Cassandra Clare – Miasto szkła
Reposted fromnyaako nyaako viacudoku cudoku

May 10 2015

papilarna
6942 52cb
papilarna
1143 34bd
Reposted fromspecific-humor specific-humor viaizz09 izz09
papilarna
papilarna
5167 3739
Reposted fromrol rol viaizz09 izz09
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl